02-689-2113

085-800-4848

Tuesday – Sunday 10 AM – 7 PM

จุดเด่น 7 ประการของคลาสเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Scientiaเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทำ

จุดเด่น 7 ประการของคลาสเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Scientia
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทำ

ครอบคลุมทักษะหลากหลาย, เรียน วิทยาศาสตร์ ออนไลน์

ครอบคลุมทักษะหลากหลาย

หลักสูตรการเรียนรู้ออกแบบให้เด็กๆได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต และเป็นทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่นทักษะการสื่อความหมาย การวัด การคาดคะเน การลงความเห็น การออกแบบการทดลอง การกำหนดตัวแปร การเรียงลำดับ

เข้าเรียนวิทย์ง่ายเริ่มได้ทันที, เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

เข้าเรียนวิทย์ง่ายเริ่มได้ทันที

สมัครเรียนวิทยาศาสตร์ได้ทันที ทั้งในห้องเรียนและหลักสูตรออนไลน์ เริ่มได้ไม่ต้องรอ เพราะการเรียนวิทยาศาสตร์แต่ละครั้งเป็นแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ จบในแต่ละครั้งที่มาเรียน ทำให้ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายหัวข้อนักวิทยาศาสตร์ออกแบบเฉพาะให้กับเด็กที่ไม่สามารถหาเรียนได้ในระดับประถม เช่น ศาสตร์แห่งความหอม กรดเบสเกลือ ชั่งตวงวัด ป่าไม้และความหลากหลาย

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทำ, ติว วิทยาศาสตร์ ประถม

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทำ

เด็กๆจะได้ทำการทดลองวิทย์และกิจกรรมต่างๆเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทุกครั้งที่มาเรียนในแต่ละหัวข้อในการเรียนรู้ โดยเด็กๆจะได้ทดลองจริงในชุดการทดลองที่จัดเตรียมไว้ เด็กทุกคนจะได้ชุดทดลองสำหรับบุคคล ชุดทดลองร่วมกันสำหรับกลุ่ม ชุดทดลองสาธิตสำหรับชั้นเรียน ที่ทางซายเอนเทียจัดทำในรูป Bag Box Bulk Concept ตามแต่ความเหมาะสมของหัวข้อการเรียนรู้

สนุกสนานทุกครั้งที่มาเรียน, ห้องเรียน วิทยาศาสตร์

สนุกสนานทุกครั้งที่มาเรียน

ในการเรียนวิทยาศาสตร์ จะเน้นให้เด็กๆใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้โดยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ ผ่านการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส เป็นต้น ทำเกิดความรู้สึกสนุกสนานทุกครั้งที่มาเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีของเล่นทางวิทยาศาสตร์แจกกลับบ้านหรือการสำรวจสิ่งมีชีวิตผ่านกล้องจุลทรรศน์ หรือการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆด้วยตนเอง

มีผลงานและความสำเร็จ, เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

มีผลงานและความสำเร็จ

จากประสบการณ์สนามแข่งขันวิชาการ เด็กๆที่ได้รับการเรียนรู้หลักสูตรแข่งขันวิชาการสามารถผ่านเข้ารอบและได้รับเหรียญรางวัลอย่างมากมายทั้งระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ

สร้างแฟ้มประวัติส่วนบุคคล, วิทยาศาสตร์ อนุบาล

สร้างแฟ้มประวัติส่วนบุคคล

การได้เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆของทางซายเอนเทีย เด็กๆได้มีโอกาสทำกิจกรรม และการทดลองสามารถนำรูปภาพและใบประกาศนียบัตร ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการสะสมผลงาน ให้มีความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์จริงเพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่หลายหน่วยงานจัดขึ้น

นักวิทยาศาสตร์พร้อมดูแลและช่วยเหลือ, ติวสอบ สพฐ วิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์พร้อมดูแลและช่วยเหลือ

สำหรับเด็กๆที่ต้องการเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ นักวิทยาศาสตร์ที่ซายเอนเทีย ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเด็กในการทำโครงงานต่างๆ จากความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ในการสอบเรียนต่อ หลักสูตรเฉพาะกิจเพื่อการเตรียมสอบ ซายเอนเทียได้มีการจัดทำ Boot Camp และ ข้อสอบ Mockup Test เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆตลอดมา

Tag : วิทยาศาสตร์ อนุบาล, เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, ติววิทยาศาสตร์, ที่เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, เรียน วิทยาศาสตร์ ออนไลน์, ติว วิทย์, ติว วิทยาศาสตร์ ป 5-6, ติว วิทยาศาสตร์ ประถม, ติว วิทย์ ม 1-3, ติว วิทย์ เข้า ม 1, ติวโอเน็ตวิทย์ ป.6, ห้องเรียน วิทยาศาสตร์, ติวสอบ สพฐ วิทยาศาสตร์, ติว tedet วิทยาศาสตร์, ติวสอบ imso

คลาสเรียนซายเอนเทีย คลิ๊ก