Smart Science ฉลาดคิดวิทย์ประถม

หลักสูตรในห้องเรียน Scientia สำหรับเด็กประถม 3

 

สนใจสมัครเรียนหรือสอบถาม

Add Friend

Description

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นให้เด็กๆประถม 3 มีความพร้อมในการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาทั้งหมดออกแบบครอบคลุมความรู้ในชั้นประถมศึกษาของไทยทั้งหมด โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ของเด็กเกรด 5 ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ

 

คอร์ส Smart Science ฉลาดคิด วิทย์ประถม 

 ขยับรุ่นโตขึ้นมาอีกนิดกับคอร์สเรียนวิทย์สำหรับเด็ก ๆ ชั้นประถม ในคอร์สนี้เนื้อหาจะมีความซับซ้อนขึ้นจากคอร์ส Fun Science เล็กน้อย ต่างกันตรงที่ จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้นไปในอีกระดับนึง โดยซายเอนเทียได้เพิ่มในส่วนของเนื้อหาภาษาอังกฤษเข้าไป เพื่อตอบรับกับพัฒนาการตามช่วงวัยประถมต้น ที่จะมีทักษะการใช้ภาษา ใช้ภาษาพูดในการสื่อสารมากขึ้น ใช้จินตนาการในการคิดและตั้งคำถาม ซึ่งในวัยนี้นั้น หากได้รับแรงกระตุ้นจากผู้ใหญ่จะทำให้เด็กเกิดความมุมานะ อยากทำงานให้สำเร็จ ซึ่งเนื้อหาสำหรับคอรนี้นั้น ประกอบไปด้วย 

  • ไฟฟ้าและพลังงาน เช่น พลังงานเชื้อเพลิง ไฟฟ้าในบ้าน 
  • ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์มีกระดูกสันหลัง ดินและหิน 
  • โลก ปรากฎการณ์ และนวัตกรรม เช่น ภาวะโลกร้อน กังหันน้ำ  
  • กฎของแรงและการเคลื่อนที่ เช่น แรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วง 
  • สารและสมบัติของสาร เช่น กรด เบส เป็นต้น 

 อัดแน่นด้วยเนื้อหาคุณภาพครั้งละ 1.30 ชั่วโมง โดยแต่ละสัปดาห์เนื้อหาจะไม่ซ้ำกัน รับประกันว่าเด็ก ๆ จะได้ความรู้ติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอน ซึ่งจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น ส่วน ได้แก่ 

  • เนื้อหาสาระ ใช้เวลา 30 นาที ที่จะเปิดการเรียนรู้ด้วยการปูพื้นความรู้ในเนื้อหาหัวข้อต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่สวยงาม ดึงดูดใจเป็นอย่างดี 
  • การทดลอง ใช้เวลา 30 นาที เพื่อเสริมความเข้าใจ โดยเราจัดชุดอุปกรณ์รายบุคคลให้ได้ลงมือทำกันจริง ๆ ตามขั้นตอนและทำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์โดยตรง ในแต่ละหัวข้อ ซึ่งเด็ก ๆ จะได้ทำการทดลองในทุกครั้งที่มาเรียน  
  • ฝึกทำโจทย์ จัดใบงานพร้อมโจทย์ 40 ข้อ เน้น ๆ อย่างเข้มข้น โดยจะเพิ่มเติมในส่วนของโจทย์ภาษาอังกฤษจำนวน 5 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 

 คอร์สนี้จะเสริมสร้างความรู้ในแต่ละหัวข้อวิชาที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในห้องเรียนปกติที่โรงเรียนและการเตรียมตัวสอบแข่งขันในสนามสอบต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเด็กอีกด้วย เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา การจะเป็นนักวิทย์ที่เก่งได้นั้น ก็เริ่มจากการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว และตั้งคำถาม คิด วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่คำตอบนั่นเอง 

 

Facebook Comments Box

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Smart Science ฉลาดคิดวิทย์ประถม”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment