Fun Science สนุกคิดนักวิทย์น้อย

หลักสูตรในห้องเรียน Scientia สำหรับเด็กประถม 1-2

 

สนใจสมัครเรียนหรือสอบถาม

Add Friend

Description

เด็กๆประถมที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี หลักสูตรนี้เริ่มเพิ่มเติมความรู้ในการอธิบายการทดลอง และกิจกรรมที่เด็กๆกระทำในช่วงของการเรียน บทเรียนและแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ จะตรวจสอบความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมการทดลองกว่า 200 ชุดการทดลองเมื่อจบหลักสูตร และเข้มข้นกับความรู้ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทำ

 

 คอร์สเรียนสำหรับนักวิทย์รุ่นจิ๋ว ในระดับชั้นประถม – ที่มาพร้อมกับการทดลองวิทย์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระน่ารู้ ที่จะพาน้อง ๆ หนู ๆ ไปเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็น ตั้งคำถาม ฝึกสังเกตกับสิ่งที่อยู่รอบตัว ประกอบไปด้วย  

 • ของเล่น ของใช้ เช่น ลูกโป่งสวรรค์ สนุกกับชอล์ค  
 • เปิดโลกธรรมชาติ เช่น ความลับของพืช แมลงตัวน้อย  
 • วิทยาศาสตร์กับอาหาร เช่น ครัวเคมี สีแต่งอาหาร  
 • กฏของการเคลื่อนที่ เช่น แรงเฉื่อย แรงผลัก 
 • ความลับแห่งท้องฟ้า เช่น ระบบสุริยะ เมฆน้อยของฉัน 

 อัดแน่นด้วยเนื้อหาคุณภาพครั้งละ 1.30 ชั่วโมง โดยแต่ละสัปดาห์เนื้อหาจะไม่ซ้ำกัน รับประกันว่าเด็ก ๆ จะได้ความรู้ติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอน ซึ่งจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น ส่วน ได้แก่ 

 • เนื้อหาสาระ ที่จะเปิดการเรียนรู้ด้วยการปูพื้นความรู้ในเนื้อหาหัวข้อต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่สวยงาม ดึงดูดใจเป็นอย่างดี 
 •  การทดลอง เราจัดกิจกรรมการทดลองประมาณ – กิจกรรม ที่หลากหลาย พร้อมทั้งอุปกรณ์ชุดทดลองสำหรับบุคคลที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เรียน ให้ได้ลงมือทำกันจริง ๆ ตามขั้นตอนและทำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์โดยตรง 
 • ฝึกทำโจทย์ จัดใบงานพร้อมโจทย์ 20 ข้อให้ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ดึงทักษะนักวิทย์ออกมาใช้ในการทำ จากการศึกษา พบว่าการฝึกทำแบบฝึกหัดจะช่วยให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น เกิดความชำนาญในสิ่งที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นจุดเด่นและปัญหาต่าง ๆ นั้นได้ทันท่วงที 

 เรียนคอร์สนี้แล้วได้อะไร? 

 1. ได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างนักวิทย์ที่เป็นระบบ เช่น การวิงเคราะห์ การสังเกต การสื่อความหมาย การแสดงความเห็น การคาดคะเน การตั้งคำถาม ฯลฯ
 2. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียนปกติ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ สสวท. ในระดับประถมต้น 
 3. เด็ก ๆ สนุกทุกครั้งที่มาเรียน

 อนาคตที่ดีเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ พื้นฐานที่แน่น จะช่วยให้โครงสร้างการต่อยอดมั่นคง คนเก่งในสนามสอบมีมากมาย แต่หากใครสามารถเดินนำหน้าคนอื่นได้ ก้าว เท่ากับเราสำเร็จไปอีก ขั้นแล้วล่ะค่ะ  แล้วจะรออะไรกันล่ะ มาจุดประกายความเป็นนักวิทย์กันที่ซายเอนเทียด้วยกันนะคะ 

Facebook Comments Box

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fun Science สนุกคิดนักวิทย์น้อย”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment