Competitive Science วิทย์พิชิตแชมป์

หลักสูตรในห้องเรียน Scientia สำหรับเด็กประถม 6

 

สนใจสมัครเรียนหรือสอบถาม

Add Friend

Description

หลักสูตร วิทย์พิชิตแชมป์ จัดวางเนื้อหาให้เด็กประถม 6  สามารถนำไปใช้ในการเรียนในชั้นเรียน การสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บางเนื้อหาจะจัดเตรียมเพื่อการสอบแข่งขัน โครงการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันนานาชาติของ สพฐ. เป้าหมายของเด็กประถม 6 ทุกคน นอกจากความสนุกสนานในการเยนรู้แล้วยังมีภารกิจในการสอบแข่งขันที่ต้องทำอย่างเต็มความสามารถเพื่อจะก้าวเข้าสู่กลุ่มผู้นำในการแข่งขัน

คอร์ส Competitive Science วิทย์พิชิตแชมป์ 

 การสอบเข้าม.นับว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญทั้งกับเด็ก ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง  ที่จะเริ่มต้นวัยมัธยมเพื่อสร้างรากฐานที่ดีต่อไปในการศึกษาระดับสูงขึ้น ซายเอนเทียเห็นความสำคัญจึงจัดคอร์สเตรียมสอบเข้าม.ออกมาทั้งรูปแบบเรียนสดในห้องเรียนและเรียนออนไลน์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เพื่อพิชิตการแข่งขันเข้าโรงเรียนชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นสตรีวิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย และมศว ปทุมวัน กับ
คอร์ส Competitive Science วิทย์พิชิตแชมป์ สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นประถม 6 ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย 

  • ชีววิทยา ได้แก่ เซลล์ เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ ระบบสืบพันธุ์ ชีวิตสัตว์โลก  
  • เคมี ได้แก่  เคมีในอาหาร เซลล์ไฟฟ้าเคมี สมบัติธาตุ และอัตราเร่งของการเกิดปฏิกิริยา 
  • ฟิสิกส์ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า เครื่องกลอย่างง่าย กระจกและเลนส์ อัตราเร็ว ความเร็วความเร่ง 
  • โลกและดาราศาสตร์ ได้แก่ โลกและการเปลี่ยนแปลง ดาวจักรราศี เป็นต้น 

เนื้อหาในคอร์สถูกจัดทำมาเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถนำไปใช้ในห้องเรียน การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ในโรงเรียนชั้นนำระดับสามัญ โดยเฉพาะการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (Giftedและการสอบแข่งขันโครงการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันนานาชาติของสพฐ. โดยทุกหัวข้อการเรียนจะไม่อยู่แค่เพียงแต่ในตำราเท่านั้น แต่จะให้เด็กทุกคนได้ลงมือปฏิบัติทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงการตะลุยโจทย์ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนอย่างเข้มข้นและครอบคลุมทุกเนื้อหาในข้อสอบ กระตุ้นการคิด วิเคราะห์ ที่สามารถนำไปประยุกต์กับการทำข้อสอบที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนได้จริง เสริมสร้างความมั่นใจในทุกสนามสอบ ก้าวย่างสู่การต่อยอดในอนาคตอย่างมั่นคง 
คอร์สสุดคุ้มกับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ซื้อเพียง ได้มากถึง – อย่าง ที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเด็กประถม ซายเอนเทียเพาะเมล็ดพันธุ์ และปลูกต้นกล้าคุณภาพส่งเข้าโรงเรียนชั้นนำมากมายมาตลอด 13 ปี จนได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่และผู้ปกครอง เรามั่นใจและมุ่งมั่นจะกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอนาคตให้กับเด็ก ๆ และประเทศชาติ 

 

Facebook Comments Box

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Competitive Science วิทย์พิชิตแชมป์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment