คอร์ส​เรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้าม.1 และสนามสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ( สพฐ. )

เตรียมพร้อมลงสนามสอบ สสวท ด้วยชุดออนไลน์ จาก ซายเอนเทีย ที่ได้จัดทำชุดการเรียนรู้ ที่เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนการเรียน วิทยาศาสตร์ ที่แสนน่าเบื่อ ให้สนุกสนาน กระตุ้นการเรียนรู้ ผ่านชุด การทดลอง ที่แม้ว่าลูกๆ ของคุณแม่ จะเรียนรู้อยู่ที่ไหน ก็สามารถ รับความรู้ วิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มอิ่ม

เนื้อหาการเรียนประกอบด้วย หัวข้อการเรียน ครอบคลุม 4 วิชาหลัก ได้แก่

1. วิชาฟิสิกส์

2. วิชาเคมี

3. วิชาชีววิทยา

4. สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

Description

คอร์สเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียนดังต่างๆ และพร้อมก้าวลงสู่สนามสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ( สพฐ. )

 

สพฐ. คืออะไร

สพฐ. หรือ สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทาง สพฐ. ได้จัดตั้งสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ขึ้น เพื่อค้นหากลุ่มนักเรียน ที่จะไปทำการแข่งขันในสนามสอบระดับเวทีโลก เช่น สนามสอบ International Mathematics and Science Olympiad of Primary School หรือ IMSO ซึ่งเป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

 

การรับสมัครสอบ สพฐ. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าสอบแข่งขัน IMSO

สพฐ. เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศ โดยทำการเปิดสอบแข่งขันทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่

1. รอบระดับพื้นที่เขต

รอบระดับเขต วิชา วิทยาศาสตร์ เปิดรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โดยนักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้ปกครองให้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 วิชาเท่านั้น

2. รอบระดับประเทศ

รอบระดับประเทศ ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในรอบแรก (รอบระดับพื้นที่เขต) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน และมีความพร้อมสมัครใจจะเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ โดยจะต้องได้รับการยืนยันจากทางโรงเรียนต้นสังกัด

3. รอบระดับค่ายวิชาการ

รอบระดับค่ายวิชาการ ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในรอบสอง (รอบระดับประเทศ) และได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทางคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน จะต้องได้ผลการประเมินในระดับดีระหว่างการเข้าค่าย ต้องมีเวลาเรียนในค่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน และมีเวลาอยู่ในค่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอยู่ค่ายโยไม่นับเวลาเรียน

 

คอร์สเรียนออนไลน์ จากซายเอนเทีย

การเรียน คอร์สออนไลน์ กับซายเอนเทีย เป็นการเรียนวีดีโอผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจัดการสอน โดยนักวิทยาศาสตร์ ที่ถ่ายทอดความรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ให้กับลูกๆ ของคุณแม่ อย่างถี่ถ้วน เด็กๆ จะได้ลงมือทำ โจทย์แบบฝึกหัด ที่หลากหลาย พร้อมการฝึกฝนในการคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหา และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านหนังสือเอกสารประกอบการเรียน ที่ทางซายเอนเทียจัดส่งให้

 

เด็กๆ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ กับซายเอนเทีย ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย ผ่านเบราว์เซอร์ที่รองรับ เช่น Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Smart TV เป็นต้น

 

เมื่อทำการเปิดระบบคอร์สเรียน สามารถเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ ในเวลาใดก็ได้ และดูทบทวนได้หลายรอบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อหมดอายุคอร์สเรียน 3 เดือน สามารถแจ้งต่ออายุคอร์สได้ฟรี อีก 3 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วิธีการสอนของซายเอนเทีย

ซายเอนเทีย เปิดการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยนักวิทยาศาสตร์ แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 1. การสอนส่วนของเนื้อหา เป็นการเจาะลึกรายละเอียดของคอร์สเรียนในแต่ละหัวข้อการเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน
 2. การทดลอง ให้เด็กๆ ได้ลงมือทำ การทดลอง เพื่อพิสูจน์ ทฤษฎี และทำให้เข้าใจ ในบทเรียนที่เรียนได้มากขึ้น
 3. แบบฝึกฝน เป็นการเตรียมตัวให้เด็กๆ ได้พบกับโจทย์ข้อสอบการแข่งขัน ในหลากหลายสนามสอบ ฝึกการวิเคราะห์ และหาคำตอบที่ถูกต้อง ในโจทย์คำถามวิทยาศาสตร์

 

คอร์สเรียนออนไลน์ เตรียมสอบเข้าม.1 และสนามสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ( สพฐ. ) เหมาะกับใคร

 1. เหมาะกับเด็กๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประถม 4-6 และนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. เด็กๆ ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมลงสู่สนามสอบวิทยาศาสตร์ ต่างๆ
 3. เด็กๆ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนที่โรงเรียน และความรู้รอบตัว นอกห้องเรียน

 

เนื้อหาการเรียนประกอบด้วย หัวข้อการเรียน ครอบคลุม 4 วิชาหลัก ได้แก่

1. วิชาฟิสิกส์

2. วิชาเคมี

3. วิชาชีววิทยา

4. สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

 

เรียนคอร์สเรียนจบแล้ว ได้อะไร

 1. เด็กๆ จะได้รับความรู้วิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้อง ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอน ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์
 2. ได้ลงมือทำ การทดลองวิทยาศาสตร์ ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้แบบลงมือทำ เพราะการเรียนรู้แบบลงมือทำ จะทำให้จดจำได้อย่างยาวนาน
 3. ได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผ่าน การทดลอง และแบบฝึกฝน เพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบแข่งขันต่างๆ
 4. ได้พัฒนาการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียน และอินเทอร์เน็ต
 2. อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์แต่ละหัวข้อที่ทางซายเอนเทียจัดส่งให้

 

 

👩‍🔬 เรียนรู้อย่างฉลาด เก่งวิทยาศาสตร์ที่ “ซายเอนเทีย”
👨‍⚕ เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ จะจดจำได้อย่างยาวนาน
🏆 การันตีผลงานด้วยการสร้างรางวัล สสวท. และระดับนานาชาติ ให้กับเด็กๆ มาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

โทรศัพท์ 085-800-4848
Line ID: @scientia
คลิ๊กเลย https://bit.ly/2wheLYu
official website : www.scientia.in.th

คอร์สเรียนออนไลน์อื่นๆ

คอร์สเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมปลาย ประถม 4-6 ชุด A

สสวท, คอร์สเรียนออนไลน์, วิทยาศาสตร์ประถมปลาย

คอร์สเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมปลาย ประถม 4-6 ชุด B

คอร์สเรียนออนไลน์, วิทยาศาสตร์ประถม

คอร์สเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมปลาย ประถม 4-6 ชุด C

สสวท, คอร์สออนไลน์, วิทยาศาสตร์, การทดลอง

คอร์สเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมปลาย ประถม 4-6 ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์, สอวน, เตรียมสอบม.1

คอร์สเรียนออนไลน์ ผ่านชุด การทดลอง ระดับชั้นประถมต้น และคอร์สออนไลน์ อื่นๆ

คอร์สเรียนออนไลน์, สสวท, วิทยาศาสตร์, การทดลอง

คอร์สในห้องเรียนสด ที่ศูนย์ซายเอนเทีย

สสวท, คอร์สออนไลน์, วิทยาศาสตร์, การทดลอง, วิทย์ทดลอง

Facebook Comments Box

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คอร์ส​เรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้าม.1 และสนามสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ( สพฐ. )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment