คอร์ส​เรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ พร้อมสอบ สสวท ประถมปลาย (ป.4-6) ชุด C

เตรียมพร้อมลงสนามสอบ สสวท ด้วยชุดออนไลน์ จาก ซายเอนเทีย ที่ได้จัดทำชุดการเรียนรู้ ที่เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนการเรียน วิทยาศาสตร์ ที่แสนน่าเบื่อ ให้สนุกสนาน กระตุ้นการเรียนรู้ ผ่านชุด การทดลอง ที่แม้ว่าลูกๆ ของคุณแม่ จะเรียนรู้อยู่ที่ไหน ก็สามารถ รับความรู้ วิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มอิ่ม

เนื้อหาการเรียนประกอบด้วย 5 หัวข้อการเรียน

1. เสียง​
2. ลม ฟ้า อากาศ
3. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
4. ธาตุ และสารประกอบ
5. อะตอม และโมเลกุล

Description

เตรียมพร้อมลงสนามสอบ สสวท วิชา วิทยาศาสตร์ ด้วยชุดออนไลน์ จาก ซายเอนเทีย ที่ได้จัดทำชุดการเรียนรู้ ที่เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนการเรียนที่แสนน่าเบื่อ ให้สนุกสนาน กระตุ้นการเรียนรู้ ผ่านชุด การทดลอง ที่แม้ว่าลูกๆ ของคุณแม่ จะเรียนรู้อยู่ที่ไหน ก็สามารถ รับความรู้ได้อย่างเต็มอิ่ม

 

สสวท. คืออะไร

สสวท เป็นชื่อเรียกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้จัดทำการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา สนใจการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากขึ้น

 

การรับสมัครสอบ สสวท.

สสวท เปิดรับสมัครการสอบ ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครความรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ประถม 1-3) และปีที่ 6 (ประถม 4-6)

 

สิ่งที่ได้รับจากการสอบ สสวท.

 • นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 1,000 คน จะได้รับเกียรติบัตร และสื่อการเรียน
 • นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 100 คน จะได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และจะได้ร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ทัศนศึกษา และนันทนาการร่วมกันในค่าย วิทยาศาสตร์ และค่ายคณิตศาสตร์

 

คอร์สเรียนออนไลน์ จากซายเอนเทีย

การเรียน คอร์สออนไลน์ กับซายเอนเทีย เป็นการเรียนวีดีโอผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจัดการสอน โดยนักวิทยาศาสตร์ ที่ถ่ายทอดความรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ให้กับลูกๆ ของคุณแม่ อย่างถี่ถ้วน เด็กๆ จะได้ลงมือทำ การทดลอง ผ่านชุดอุปกรณ์ที่ทางซายเอนเทียจัดส่งให้ พร้อมหนังสือเอกสาร ประกอบการเรียน

 

เด็กๆ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ กับซายเอนเทีย ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย ผ่านเบราว์เซอร์ที่รองรับ เช่น Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Smart TV เป็นต้น

 

เมื่อทำการเปิดระบบคอร์สเรียน สามารถเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ ในเวลาใดก็ได้ และดูทบทวนได้หลายรอบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อหมดอายุคอร์สเรียน 3 เดือน สามารถแจ้งต่ออายุคอร์สได้ฟรี อีก 3 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วิธีการสอนของซายเอนเทีย

ซายเอนเทีย เปิดการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยนักวิทยาศาสตร์ แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 1. การสอนส่วนของเนื้อหา เป็นการเจาะลึกรายละเอียดของคอร์สเรียนในแต่ละหัวข้อการเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน
 2. การทดลอง ให้เด็กๆ ได้ลงมือทำ การทดลอง เพื่อพิสูจน์ ทฤษฎี และทำให้เข้าใจ ในบทเรียนที่เรียนได้มากขึ้น
 3. แบบฝึกฝน เป็นการเตรียมตัวให้เด็กๆ ได้พบกับโจทย์ข้อสอบการแข่งขัน ในหลากหลายสนามสอบ ฝึกการวิเคราะห์ และหาคำตอบที่ถูกต้อง ในโจทย์คำถามวิทยาศาสตร์

 

คอร์สเรียนออนไลน์ ประถมปลาย ชุด C เหมาะกับใคร

 1. เหมาะกับเด็กๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประถม 4-6
 2. เด็กๆ ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมลงสู่สนามสอบวิทยาศาสตร์ ต่างๆ
 3. เด็กๆ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ในการเรียน วิทยาศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนที่โรงเรียน และความรู้รอบตัว นอกห้องเรียน

 

เนื้อหาการเรียนประกอบด้วย 5 หัวข้อการเรียน

1. เสียง​
2. ลม ฟ้า อากาศ
3. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
4. ธาตุ และสารประกอบ
5. อะตอม และโมเลกุล

 

เรียนคอร์สเรียนจบแล้ว ได้อะไร

 1. เด็กๆ จะได้รับความรู้วิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้อง ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอน ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์
 2. ได้ลงมือทำ การทดลองวิทยาศาสตร์ ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้แบบลงมือทำ เพราะการเรียนรู้แบบลงมือทำ จะทำให้จดจำได้อย่างยาวนาน
 3. ได้ฝึกฝนทักษะทาง วิทยาศาสตร์ ผ่าน การทดลอง และแบบฝึกฝน เพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบแข่งขันต่างๆ
 4. ได้พัฒนาการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ในกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียน และอินเทอร์เน็ต
 2. อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์แต่ละหัวข้อที่ทางซายเอนเทียจัดส่งให้

 

 

👩‍🔬 เรียนรู้อย่างฉลาด เก่งวิทยาศาสตร์ที่ “ซายเอนเทีย”
👨‍⚕ เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ จะจดจำได้อย่างยาวนาน
🏆 การันตีผลงานด้วยการสร้างรางวัล สสวท. และระดับนานาชาติ ให้กับเด็กๆ มาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

โทรศัพท์ 085-800-4848
Line ID: @scientia
คลิ๊กเลย https://bit.ly/2wheLYu
official website : www.scientia.in.th

คอร์สเรียนออนไลน์อื่นๆ

คอร์สเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมปลาย ประถม 4-6 ชุด A

สถาบันกวดวิชา, ทดลองวิทย์, ติววิทย์

คอร์สเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมปลาย ประถม 4-6 ชุด B

ติววิทย์, การทดลอง, กวดวิชาประถม

คอร์สเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมปลาย ประถม 4-6 ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์, สอวน, วิทยาศาสตร์

คอร์สเรียนออนไลน์ ตะลุยโจทย์ ระดับชั้นประถมปลาย เตรียมสอบเข้าม.1 และสนามสอบแข่งขันระดับนานาชาติ

เตรียมสอบเข้าม.1, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ติววิทย์

คอร์สเรียนออนไลน์ ผ่านชุด การทดลอง ระดับชั้นประถมต้น และคอร์สออนไลน์ อื่นๆ

ออนไลน์, สสวท., วิทยาศาสตร์, การทดลอง

คอร์สในห้องเรียนสด ที่ศูนย์ซายเอนเทีย

สสวท, คอร์สออนไลน์, วิทยาศาสตร์, การทดลอง

Facebook Comments Box

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คอร์ส​เรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ พร้อมสอบ สสวท ประถมปลาย (ป.4-6) ชุด C”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment