คอร์ส​เรียนวิทย์ทดลองวิทยาศาสตร์ประถม 2 (เนื้อหาเทอมปลาย)

มาเตรียมตัวพร้อมสอบสสวท.กันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ Fun science ป.2  เทอมปลาย มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย

  • ของเล่น ของใช้
  • การเจริญเติบโตของพืช
  • การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
  • วัฎจักรชีวิต
  • ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คอร์ส​เรียนวิทย์ทดลองวิทยาศาสตร์ประถม 2 (เนื้อหาเทอมปลาย)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment