สาขาทรีออนธรี

Tree On 3 Rama 3

ที่อยู่

พระราม 3 ชั้น 2 295 ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120​​

สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

Central Pinklao

ที่อยู่

7/3 ถนนบรมราชชนนี ชั้น 8 ห้อง OF4803 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์บี ปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สาขาศูนย์พญาไท CP3 Tower A ชั้น 2

Phayathai

ที่อยู่

34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สาขาศูนย์เซ็นทรัลลาดพร้าว

Central Ladprao

ที่อยู่

1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900